body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

אנקורי עדית

  פסיכולוגית קלינית מומחית

  מדריכה ומרצה בחברה  היונגיאנית

  הישראלית החדשה ובתכנית  

  לפסיכותיראפיה יונגיאנית במרכז האקדמי רופין.

  על יסוד עבודתה על האודיסיאה של   הומרוס,

  כותבת ומנחה סמינרים על   האודיסיאה

  כמסע של התפתחות נפשית,   תוך שימת

  דגש על האספקט הנשי במסע זה.

 

 

 

מאמרים:

 

 אורפיאוס -  גיבור לכוד בין כוחות ארכיטיפיים

על חלומו של הרטמן בסיפורו של עגנון פנים אחרות,

,(פורסם ב"פסיכואקטואליה")

סמלים קבליים בספרו של יעקב שבתאי "סוף דבר"

כמציינים תהליכי טרנספורמציה.

 המטפל והטיפול בעולמו הפנימי של המטופל

 רבדי הנפש השונים מדברים בחלום הרצאה ב"בית הראשונים"

במסגרת יום עיון על הנושא פנים רבות לחלום 11.04.03

 יחסי העברה – רוחות חדשות וניחוחות ישנים   הרצאה ביום עיון

סרט: הציפורים בחצר ביתנו 

סיפורים קצרים