body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

 

 

 

 

 

 

  אודות התכנית/ תוכנית הלימודים /   מדריכים קלינים  / מורים ומדריכים / מאמרים

                                תכנית שנה ב תשע-ז

                                סילבוסים לשנים א-ב

                                תכנית שנה ג  ולוח מועדים תשע-ח

                                תקציר קורסים שנה ג תשע-ח

 

יום עיון: קול מבע ודממה. ב-  5/5/17 במכללת סמינר הקיבוצים

 

                                                                              

                                                   מחזור חדש יפתח בסתו 2018

 

 

יו"ר עינת עופרי לנדא                                    

מרכזת הוראה והדרכה: יעל טרייבר

ימי עיון וארועים מיוחדים: עדית אנקורי.

יועצים אקדמיים: ד"ר מיכה אנקורי וד"ר גדי מעוז

 

 התכנית כוללת 610 שעות אקדמאיות

..................................

 

מטרות הלימודים:

לחשוף מטפלים לפרקטיקה הקלינית של השיטה ולדרך המחשבה הסימבולית, מתוך לימוד עיוני,

הדרכה והתנסות חווייתית.

 

קהל היעד:

פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, קרימינולוגים קליניים ומטפלים בהבעה ויצירה.

 

תנאי קבלה:

תואר שני טיפולי ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה וניסיון טיפולי. המועמדים יעברו

ראיון אישי. מומלץ לסטודנטים לעבור פסיכותרפיה לפני הלימודים או במהלכם ע"י מטפל מוסמך.

 

מועד הלימודים:

ימי ג' בין השעות 12:00 – 19:00 (8 שעות אקדמיות), שלוש סדנאות בשנה בימי שישי, סה"כ 220 שעות בשנה. בנוסף לכך הדרכה אישית שבועית בהיקף של 30 שעות בשנה, אצל אנליטיקאי יונגיאני מוסמך.

הלימודים מתקיימים במכללת ארנים.

 

נושאי לימוד נבחרים

* פסיכולוגיה התפתחותית של הילד והמתבגר – מתיאוריה לחדר הטיפול.

* גישות טיפוליות דינמיות עדכניות ויישומן בקליניקה.

* חלומות, ארכיטיפים וסמלים בחדר הטיפול.

* טראומה -  תיאוריה וטיפול בגישה יונגיאנית.

* מיתוסים, אגדות ויצירות אמנות ויישומן הקליני.

* פסיכופתולוגיה בהיבט יונגיאני.

* "מסע הגיבור" ותהליך האינדיבידואציה.

 

שכר לימוד:

10,850 ש"ח בשנה א'

תשלום עבור שעת הדרכה אישית בסך  220 ₪ לשעה

ישולם ישירות למדריכים.

 

חובות הסטודנט:

נוכחות בלפחות - 80% מהשיעורים

הגשת עבודות בסיום שנה א' וב'

עבודת גמר בסיום שנה ג'

הדרכה אישית

​השתתפות מלאה בסמינרים הקליניים

 

גמול לעו"ה:

על המעוניינים להגיש בקשה לגמול במסלול אישי

על עובדי אופק חדש לעשות ברור פרטני לפני ההרשמה. טפסים מתאימים אפשר להוריד באתר או"ח.

 

תעודה:

מסיימי התוכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודה מטעם ביה"ס לפסיכותרפיה אנליטית-יונגיאנית המעידה על סיום לימודיהם.

התכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה. ההכרה אינה מבטיחה חברות אוטומטית באיגוד

לפרטים ומידע אודות התכנית: 

צוות ההיגוי:

עינת עופרי לנדא – יו"ר התוכנית 

  052-2206850  eglanda@012.net.il

                          

יעל טרייבר – מרכזת הוראה ותכנית הלימודים

נייד 054-5330066  traiber@gmail.com