body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

בטאון העמותה

 

 חכמה מאין 4

 

  סתו 2004  


 

♠        דבר המערכת

♠    השפעת ארכיטיפים וסמלים, בחינוך ובטיפול באמצעות מוזיקה

                              /  נעה בלס

 

♠     יונג על פי יונג. מבט על כתב ידו של ק. ג. יונג

                               /  דבורה הראל 

 

♠     המטפל והטיפול בעולמו הפנימי של המטופל

                               /  עדית אנקורי

 

♠      חלומות וסרטים

                                 / רותי שריג

 

♠      מה שהבודהה כבר ידע - פסיכולוגיה בודהיסטית

                                /  ראיון עם פרופ' יענקל'ה רז

  

  דבר המערכת

 

החוברת הרביעית של "חכמה מאין" עולה לרשת.

הפעם מוקדשת החוברת בצורות שונות לנושאי האבחון והטיפול.

כפי שציינו בחוברת הקודמת, אם ישנו דימוי פסיכולוגי שניתן לאפיין בו את רשת האינטרנט יותר מכל דימוי פסיכולוגי אחר, הרי זה "הלא-מודע הקולקטיבי", המתואר כמארג של ידע-על-אישי שבאמצעותו מתקשר היחיד עם מסורת תרבותו, עם מסורת התרבות בכלל ועם תולדות היקום כולו. דומה שרשת האינטרנט ראויה להיחשב כאחד מסמליו של עקרון זה. ואולי כדי לסבר את האוזן: ישנם באינטרנט 433,725 אתרים שנענים למילת הקישור יונג ו- 96,990 אתרים שנענים למילת הקישור ארכיטיפ.

 

המאמרים יעמדו לרשות הגולשים לתקופה מסוימת אך עם צאת ה"חוברת" הבאה, תמשיך חוברת זו להיות באתר ותצטרף להצבר הכללי.

חמישה מאמרים הפעם בחוברת:

◆ "אני בטוח, שאחת הסיבות להשפעתה העמוקה של המוסיקה נעוצה ביכלתה לארגן את חוויותינו הפנימיות לכלל סדר והרמוניה... אמנם אין ספק שהמוסיקה מספקת לנו את אחת הדרכים להתרחק לזמן מה מהרעש וההמולה של העולם החיצון, אולם התרחקות זו מרעננת אותנו כי היא מאפשרת לבחון תכנים נפשיים, למיינם ולארגנם לסדר משמעותי..." (אנטוני סטור, מוסיקה ונפש, עמ' 179).

נעה בלס עוסקת מזה שנים רבות בטיפול במוסיקה. היא פיתחה שיטות מקוריות להגיע באמצעות המוסיקה לאוכלוסיות של מטופלים שדרכי טיפול אחרות נואשו מלעזור להם. במאמרה משתפת אותנו נעה בנסיונה ובחידושיה בעזרת דוגמאות מאלפות מחדר עבודתה.

◆ בהקדמה למאמרה מספרת הגרפולוגית דבורה הראל על חלום שחלמה ובו פרצו גנבים לביתה ונטלו עמהם חפצי ערך בעלי מטען רגשי-אישי לחולמת. בין אם החלום עוסק, כטענתה, במאמר אשר כתבה לחוברת ובין אם לא – אין ספק שניתוח גרפולוגי של כתב יד הוא בבחינת פריצה לעולמו הפנימי של האדם באמצעות מפתח שהוא בידו הגיש ל"פורץ"...

דבורה הראל עורכת במאמרה ניתוח פסיכולוגי של כתב יד על יסוד מחקריה שבהם בנתה גשר בין הגרפולוגיה לבין תורת הטיפוסים של יונג, וכ"מקרה" לניתוח בחרה ביונג עצמו. הניתוח מבוסס על כתבי יד של יונג מתקופות שונות בחייו.

◆ כאשר הפסיכואנליזה החלה להתמקד ביחסי מטפל-מטופל, ופסיכולוגים נטו לראות בכל זוג אובייקטים שמופיע בחלום את דימוי המטפל והמטופל, התעוררה השאלה המביכה: מה מסמל המטפל כשהוא מופיע בחלום?

שאלה זו זוכה למענה מפורט במאמרה של עדית אנקורי הפורשת את המשמעויות הסימליות של המטפל והטיפול בעולמוה פנימי של המטופל.

◆ "אם היתה ניתנת לי הזדמנות נוספת", אמר יונג, "הייתי בוחר לחיות אותה במזרח".

פרופ' יענקל'ה רז, ראש החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת ת'א, בחר כבר "בהזדמנות הראשונה" לחיות בין שני העולמות ולבנות ביניהם גשר שעניינו פסיכולוגיה בודהיסטית. בראיון אתו נפרשת תפישה מעמיקה ומקורית אותה פיתח על יסוד מחקריו והתנסותו העשירה בתרבויות מזרח אסיה.