body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

בטאון העמותה

 

 חכמה מאין 3

 

  יולי 20004  


 

       דבר המערכת

 

♠        "ואני, שמגיל ארבע למדתי לשרוד, מגיל ארבעים לומדת לחיות"

 ינינה זימנובוצקי, הרצאה ביום עיון לשואה ולגבורה בסמינר הקיבוצים.

 

♠        גאולה גת - מעגל חיים     

סלעית קורן (ראיון)

 

♠        מחשבות על המיתולוגיה היוונית  בעקבות 'נישואי קדמוס והרמוניה'  של רוברט קאלאסו  

רות נצר

 

♠       שמוש מגמתי בסמלים גרמניים בדורות האחרונים וסכנותיו

ד"ר שאול באומן

 

♠        פסיכו-כירולוגיה ראיון עם יעל האפט      

ורדית פברן

 

♠        פסיכולוגיה אנליטית בהבט בין-תרבותי

הנרי אברמוביץ'

 

♠        הפיסטוס: הגבור, הנכה, היצירתי  

יעל האפט

(על פי הרצאה שניתנה בחברה היונגיאנית הישראלית החדשה)

  

  דבר המערכת

 

החוברת השלישית של "חכמה מאין" יוצאת לאור – עולה לרשת.

הוצאת החוברת ברשת האינטרנט מעלה שאלות שהעיסוק בהן אינו ייחודי לנו, אולם ישנן משמעויות מיוחדות לעיסוק בשאלות הנוגעות לתפיסה הארכיטיפית-היונגיאנית במרחב הקיברנטי.

אם ישנו דימוי פסיכולוגי שניתן לקשור אותו לרשת האינטרנט יותר מכל דימוי פסיכולוגי אחר, הרי זה "הלא-מודע הקולקטיבי", המתואר כמארג של ידע על אישי שבאמצעותו מתקשר היחיד עם מסורת תרבותו, עם מסורת התרבות בכלל ועם תולדות היקום כולו. דומה שרשת האינטרנט ראויה להיחשב כאחד מסמליו של עקרון זה. ואולי כדי לסבר את האוזן: ישנם באינטרנט 43,155 אתרים שנענים למילת הקישור יונג ו- 38,990 אתרים שנענים למילת הקישור ארכיטיפ.

 

חוברת זו, השלישית במספר, מכילה מאמרים ממקורות שונים ובנושאים שונים. המאמרים יעמדו לרשות הגולשים לתקופה מסוימת אך עם צאת ה"חוברת" הבאה, תמשיך חוברת זו להיות באתר ותצטרף להצבר הכללי.

בנקודה זו רציתי להביא מדברי ר' צדוק הכהן מלובלין על הצטברות דברי החכמה (הקדושה) בעולם. ר' צדוק, דמות מרתקת ביותר בעולמה של החסידות שתורתו זוכה עתה לעדנה ונחקרת בחוגים רבים, נפטר זמן קצר לפני הופעתה של הפסיכולוגיה המודרנית על במת ההיסטוריה:

והיינו כנודע, דכל נפש מישראל יש לו כח מיוחד בקדושה, וכמספר הדורות שעברו כך הם מספר כוחות הקדושה והדברי תורה שנתגלה בעולם. ולכך בכל דור ודור הקדושה הולכת ומתגלית יותר הגם דהדורות מתקטנים כנודע, לפי שכבר נתגלו דברים שנגלו לקודמים, כנודע ממשל דננס על גבי ענק. וזהו בדברי תורה מצד הספרים ובודאי גם כל קדושה שנתגלתה הרי היא גלויה בעולם.

(ספר צדקת הצדיק)