body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

יוצר ויצירה

 

 

 
 

 

 … כלי העבודה של היוצר הוא בעיקרו של דבר הוא עצמו. מכיון שכך, נתון הוא ביד היצירה, ואין לנו לצפות שהוא אשר יפרש אותה עבורנו. האמן עשה את המירב בהיותו מעצב את יצירתו, ועליו להשאיר את הפרשנות לאחרים, ולעתיד. (יונג)

 

ציורים של יונג

 

 

 
 
 

בימים עברו המיסטיקאים היו אלה המחוננים בדמיון יוצר, בהשראה וביכולת ראייה אלטרנטיבית של המציאות, ואלה שנטלו את החירות להאיר את הנגלה באורו של הנעלם וליצור את ההוויה מחדש. בימינו יוצרים ואמנים בתחומים שונים, ברוח ובחומר, במופשט ובמוחש, הם אלה הלוקחים לעצמם רשות לפתוח צוהר לתיבה ולקשור בין פניה הנעלמים של המציאות לבין פניה הנגלים…(רחל אליאור, "דימוי", 19)

 

תצוגה:

 

  משיח בא לירושלים / אולגה עגור / שיר 

 

 כבר אין הוריקן שישא בכנפיו / אביבה בר-יעקב / שיר