body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

אנקורי עדית

פסיכולוגית קלינית מומחית                      

מדריכה ומרצה בחברה  היונגיאנית

הישראלית החדשה ובתכנית  

לפסיכותיראפיה יונגיאנית במרכז האקדמי רופין.

על יסוד עבודתה על האודיסיאה של   הומרוס,

כותבת ומנחה סמינרים על   האודיסיאה

כמסע של התפתחות נפשית,   תוך שימת   דגש על האספקט הנשי במסע זה.

כמו כן חוקרת את הספר האדום של יונג ונותנת סמינרים

על נושאים נבחרים מהספר.

 

 

מאמרים:

 

 אורפיאוס -  גיבור לכוד בין כוחות ארכיטיפיים

על חלומו של הרטמן בסיפורו של עגנון פנים אחרות,

,(פורסם ב"פסיכואקטואליה")

סמלים קבליים בספרו של יעקב שבתאי "סוף דבר"

כמציינים תהליכי טרנספורמציה.

 המטפל והטיפול בעולמו הפנימי של המטופל

 רבדי הנפש השונים מדברים בחלום הרצאה ב"בית הראשונים"

במסגרת יום עיון על הנושא פנים רבות לחלום 11.04.03

 יחסי העברה – רוחות חדשות וניחוחות ישנים   הרצאה ביום עיון

סרט: הציפורים בחצר ביתנו 

סיפורים קצרים