עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

 הגעתי למסקנה שהלא-מודע הינו תהליך ותמורה.

השינוי מתחולל על ידי יחסי הגומלין שבין האני

לבין תכני הלא-מודע (קרל גוסטב יונג)

 

                                                                            "כל מה שאנו מדברים בעניינים הנשגבים,

                                                                             הכל הוא יותר נמשך למעמד העניינים

                                                                              במצב הנפש שלנו וכשאנו מתעלים,

                                                                              מתעלה ההויה כולה..." (הרב קוק)

 

העמותה היונגיאנית הישראלית החדשה הוקמה בשנת 2000 חבריה

הם  אנליטיקאים מוסמכים. העמותה מסונפת לאיגוד הבינלאומי 

לפסיכולוגיה אנליטית-יונגיאנית. העמותה מכשירה אנליטיקאים, 

מקפידה על כללי האתיקה וחבריה עוסקים בהוראה, טיפול ומחקר. 

חברי העמותה הקימו שני בתי ספר לפסיכותרפיה - בסמינר

הקיבוצים ובמכללת אורנים.