body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

                                                     

                                                              

 

"הגעתי למסקנה שהלא-מודע הינו תהליך ותמורה.

השינוי מתחולל על ידי יחסי הגומלין שבין האני                          

לבין תכני הלא-מודע" (קרל גוסטב יונג)

 

"עולם זה הוא כולו רווי אלוהות, כולו מעין מסווה חיצוני המסתיר ומגלה פנימיות שאינה אלא קודש קודשים. את המסר הזה אנחנו חייבים להפיץ ולתרגם לכל השפות הסמליות של המין האנושי " (ארט גרין / יהדות רדיקלית)

 

העמותה היונגיאנית הישראלית החדשה הוקמה בשנת 2000 חבריה

הם  אנליטיקאים מוסמכים. העמותה מסונפת לאיגוד הבינלאומי 

לפסיכולוגיה אנליטית-יונגיאנית. העמותה מכשירה אנליטיקאים, 

מקפידה על כללי האתיקה וחבריה עוסקים בהוראה, טיפול ומחקר. 

חברי העמותה הקימו שני בתי ספר לפסיכותרפיה - בסמינר

הקיבוצים ובמכללת אורנים.