body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

תכנית הכשרה

 

 

תכנית ההכשרה

Training program

העמותה אושרה על ידי הקונגרס של האגודה הבינלאומית בקיימברידג' ב 23.8.01

תכנית הכשרת מטפלים כאנליטיקאים יונגיאנים נפתחה בינואר 2002

Our training program started in January 2002

 מחזור חמישי יפתח בסתו תשע"ז

 

 נושאים נבחרים בתהליך ההכשרה

 

 

קריאה מודרכת מכתבי יונג

התפתחות הילד בגישה יונגיאנית   "הילד באנליזה, הילדות בחיי הנפש"

טראומה ודיסוציאציה

היבטים סמליים בטיפול בטראומת ילדות.

"אורפאוס בשאול" טיפול בגישה סמלית בפוגעים מינית

יצירתיות ודמיון פעיל על פי הגישה היונגיאנית

יחס למתים ולמוות

אמהות ובנות על פי הגישה האינטרסובייקטיבית ועל פי יונג

החלומות כראי הנפש

אמפליפיקציות לחלומות באמצעות מיתוסים ואגדות

החסידות כתורת הנפש

קולנוע ומיתולוגיה

עגנון חולם ביונגיאנית-קריאה של יצירות עגנון

האודיסאה של הומרוס: משאת נפש ומסע הנפש

מיתולוגיה נורדית-עיון השוואתי בין מיתוסים שונים

אלכימיה: מעברים וחניכה, הדחף אל האלמוות, היחס בין שמאניזם לאלכימיה

"של מי הסיפור הזה?" נרטיבים במרחב הטיפולי היבטים יונגיאניים

מבט על תפישת הזמן והשלכות של האדם בעידן המודרני בכתבי אריך נוימן.

 

 

הקורסים הנ"ל הם רשימה נבחרת מתוך התוכנית המקוצרת, בת שנתיים וחצי, שמיועדת לבוגרי בתי ספר לפסיכותרפיה. בתוכנית המלאה, שהיא בת ארבע שנים, יתווספו קורסים על התיאוריה היונגיאנית וביטוייה בטיפול, בתרבות, באמנות ועל הקשר בין התיאוריה לקליניקה. 

 

תקנון ההכשרה (תקנון נלווה לתקנות העמותה)