body{ direction:rtl; }

  עמותה יונגיאנית  ישראלית חדשה (ע"ר)

New Israeli 

Jungian Association

תכנית הכשרה

 

 

העמותה  שמחה להודיע על פתיחת מסלול הכשרה בחודש אוקטובר 2019.

המסלול מיועד לבוגרי אחד משלושת בתי הספר לפסיכותרפיה

יונגיאנית הקיימים בישראל.

 

מועמדים המבקשים להציג מועמדותם יבררו באם הם עומדים בתנאי הסף

בעיון בתקנון העמותה המופיע באתר  ( בתחתית כותרת "אודותינו" ).

 באם אכן עומדים יפנו ליו"ר ועדת הסמכה, הגב' בינה ויילר, במייל:  

או בטלפון:054-6567341 

 

תכנית ההכשרה

Training program

העמותה אושרה על ידי הקונגרס של האגודה הבינלאומית בקיימברידג' ב 23.8.01

תכנית הכשרת מטפלים כאנליטיקאים יונגיאנים נפתחה בינואר 2002

Our training program started in January 2002

   
תכנית הכשרה מקוצרת לבוגרי בתי הספר לפסיכותרפיה יונגיאנית

נפתחה בסתו תשע"ז 

 

תכנית סמסטר סיום סתו תשע-ט

 

  נושאים נבחרים בתהליך ההכשרה 

(תכנית מקוצרת לבוגרי בי"ס לפסיכותרפיה)

 

תכנית הלימודים למחזור ה' שנה ב' תשע-ח

 

תכנית הלימודים למחזור ה' שנה א' - תשע-ז 

 

תכנית הלימודים למחזור ד' שנה ג' - תשע"ו

תכנית הלימודים למחזור ד' שנה ב' – תשע"ה

תקנון ההכשרה (תקנון נלווה לתקנות העמותה)

רשימת מדריכי הקונטרול (אנליזה מבוקרת)